مدل های مولکولی

یک مولکول آب متشکل از سه اتم است: دو اتم هیدروژن که به یک اتم اکسیژن متصل است. یک مولکول هیدروژن پراکسید دارای دو اتم هیدروژن و دو اتم اکسیژن است. در مقابل، یک مولکول پروتئین گاما گلوبین خون متشکل از ۱۹،۹۹۶ اتم است ولی تمامی آن اتم ها یکی از چهار اتم کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن استپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *