مس

مس نام یک عنصر جدول تناوبی با نماد شیمیایی Cu (برگرفته از واژهٔ لاتین cuprum) است عدد اتمی آن ۲۹ و عنصری فلزی با ویژگی‌هایشکل‌پذیری و رسانایی گرمایی و الکتریکی بالا است. مس خالص، نرم و چکش خوار است ب...

حالت ماده

در شکل سه حالت ماده (آب) نشان داده شده است. a در قسمت اول حالت جامده مولکول های آب یا همان یخ نشان داده شده است که در آن مولکول ها بسیار به نزدیک هستند. در b حالت مایع مولکول های آب یا همان آب مایع ر...

آهن

آهن با نماد شیمیایی Fe (به لاتین: Ferrum)، نام یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۲۶ و چگالی ۷۸۷۴kg/m۳ است. آهن یک فلز است که در نخستین دورهٔ فلزهای واسطه جای دارد. آهن از دیدگاه جرم، بزرگترین عنصر سازندهٔ ...

اتم چیست؟

اتم کوچکترین واحد تشکیل دهند یک عنصر یا ماده است که هیچ ماده شیمیایی قادر به تجزبه آن نیست اما می تواند با کمک پیوندهای شیمیایی به اتمی دیگر متصل شود. در این گزارش به توضیح این موضوع و بررسی نظریات م...

کروم

کروم نقرهy metallic ویژگی‌های کلی نام، نماد، عدد کروم، Cr، ۲۴ تلفظ به انگلیسی /ˈkroʊmiəm/ KROH-mee-əm نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه گروه، دوره، بلوک ۶, ۴, d جرم اتمی استاندارد ۵۱٫۹۹۶۱ g·mol−...

مدل های مولکولی

یک مولکول آب متشکل از سه اتم است: دو اتم هیدروژن که به یک اتم اکسیژن متصل است. یک مولکول هیدروژن پراکسید دارای دو اتم هیدروژن و دو اتم اکسیژن است. در مقابل، یک مولکول پروتئین گاما گلوبین خون متشکل از...

حلال

حلال یکی از اجزاء تقسیم واکنش است که علی رغم حضور دائمی اش در واکنشها ، به ندرت در معادلات شیمیایی وارد می شود. حضور یک حلال می تواند سرعت یک واکنش را با ضریب ۱۰۲۰ تسریع کند و یا آن را آهسته نماید: ت...

کروماتوگرافی کاغذی

در این ویدئو یک کاغذ جاذب (TLC) در محلول مخلوط آب و اتانول قرار میگیرد. سپس یک خط با ماژیک کشیده میشود. محلول به مرور زمان از کاغذ بالا میاید و رنگ ماژیک را با خود به بالا میبرد ولی مشخص میشود رنگ ما...