کریستال پتاسیم دی هیدروژن فسفات

کریستال پتاسیم دی هیدروژن فسفات کاربردهای مختلفی از جمله در لیزر دارد که این روز ها با تکنیک های مختلفی هر آزمایشگاهی سعی میکند بزرگترین کریستال را در کمترین زمان ممکن با بالاترین خلوص بدست اورد....