کشف ۵ ذره جدید تشکیل دهنده اتم

مسئولان برخورد دهنده بزرگ هادرون می‌گویند چند ذره جدید تشکیل دهنده اتم – زیراتمی – که می‌تواند چگونگی حفظ انسجام هسته اتم را توضیح دهد کشف کرده اند. به گزارش ایسنا به نقل از بی‌بی‌سی، این...