بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

با تبلور دستاوردهای علمی در جهان و کشور، دانشگاه صنعتی شریف افتخار دارد پس از برگزاری اولین و دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران میزبان بیست و سومین گردهمایی جامعه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران رشته‌ی شیم...

بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران

بسمه تعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به یاری خداوند متعال، گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای تحقق اهداف پژوهشی خود و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین پژ...