ساخت باتری تاشو از کاغذ و باکتری

یک مهندس دانشگاه بینگهمتون موفق به ساخت نوعی باتری ارزان تاشو با استفاده از کاغذ و باکتری شد. به گزارش ایسنا، این باتری انرژی لازم را از طریق تنفس میکروبی تولید می‌کند و نیروی کافی برای نیرودهی یک حس...