پاکت سیمان

امکان تولید پاکت سیمان در داخل کشور وجود دارد...

نماینده‌ی مردم تالش، رضوانشهر و ماسال با بیان اینکه امکان تولید پاکت سیمان در داخل کشور وجود دارد گفت: منافع وارد باعث شده است مسئولان اجازه راه اندازی این خط تولید را در داخل کشور ندهند. به گزارش سی...