نظریه جدید پژوهشگران دانشگاه شریف درباره نانولوله‌های کربنی...

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه نظریه‌ای جدید، راهی سریع و دقیق را برای توصیف تحلیلی رفتار نانولوله­‌های کربنی در برابر انواع شرایط بارگذاری مکانیکی، به دانشمندان جهان معرفی کرده و به کمک آن م...