پتروشیمی امیرکبیر دچار حریق شد

بامداد چهارشنبه دو کوره الفین پتروشیمی امیرکبیر دچار حریق شد که ساعتی پس از وقوع حادثه، آتش به طور کامل مهار شده و علت وقوع حادثه در دست بررسی است. آتش در پتروشیمی – عصر نفت به گزارش عصرنفت ، س...